Konkursy dla JST

Aktywna Wieś Wielkopolska

Październik, 2017


25 września 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął regulamin konkurs pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska”, celem oceny aktywności grup odnowy wsi działających w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” oraz wskazania i nagrodzenia sołectw aktywnych. Powołana przez Zarząd kapituła dokonała analizy dokumentów związanych z realizacją programu, w tym przede wszystkim rocznych sprawozdania z działalności grup […]

Czytaj więcej

W ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” dofinansowanie otrzymuje 138 projektów.   Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (uchwała + uzasadnienie) Załącznik do uchwały SWW (lista dofinansowanych projektów) Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Czytaj więcej

Regulamin VI edycji konkursu zatwierdził zarząd województwa. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 23 marca 2016 r., a przedmiotem dofinansowania  mogą być projekty z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zachowania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazowego. Z istotniejszych zmian w stosunku do edycji z lat poprzednich jest wprowadzenie zapisu, iż gmina może złożyć 3 […]

Czytaj więcej

IV edycja głównego konkursu programu Wielkopolska Odnowa Wsi została rozstrzygnięta! Radni sejmiku przyznali pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie 93 projektów. Do konkursu zgłoszono aż 223 projekty, z czego 16 nie przeszło etapu oceny formalnej, 8 projektów zostało wycofanych, a 199 poddano ocenie merytorycznej. Zdecydowanym zwycięzcą została gmina Lwówek, której cztery projekty znalazły […]

Czytaj więcej

Odwiedź nas na:

Copyright 2013 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl