Program

Samorząd województwa od 2009 r. realizuje regionalny program Wielkopolska Odnowa Wsi, w ramach którego na wsparcie oddolnych sołeckich inicjatyw, w latach 2009 – 2015 przeznaczył ponad 16 128 000 zł. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu województwa. W programie uczestniczą aktualnie ponad 1600 sołectwa z terenu 169 gmin województwa wielkopolskiego. W tak zwanej „małej odnowie […]

Czytaj więcej

Dokumenty programowe

Kwiecień, 2015


Publikujemy oficjalne dokumenty przyjęte przez organy Samorządu Województwa Wielkopolskiego – uchwały sejmiku określające ramowo samorządowy program Wielkopolska Odnowa Wsi oraz uchwały zarządu województwa ustanawiające szczegółowe zasady uczestnictwa w programie. Ponadto poniżej umieszczane będą także: wzór sprawozdania rocznego z działalności Grupy odnowy wsi, formularze zgłoszeń nowych sołectw do programu dla gmin oraz stowarzyszeń. Uchwały dotyczące regulaminów […]

Czytaj więcej

Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi wpisane zostało do zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. – cel operacyjny nr 5.2 „Rozwój obszarów wiejskich” w ramach celu strategicznego nr 5 „Zwiększenie spójności województwa”. Odnowa wsi jako metoda rozwoju stanowi jeden ze sposobów osiągania celów, nie tylko w kontekście poprawy jakości infrastruktury, ale poprawy szeroko […]

Czytaj więcej

Odwiedź nas na:

Copyright 2013 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl