Pięknieje wielkopolska wieś (2013)


PWW_2013_Slupca_KotuniaW 2013 roku ogłoszono III edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Projekty zgłaszane przez gminy musiały być realizowane w sołectwach uczestniczących w programie Wielkopolska Odnowa Wsi. Pomoc finansowa skierowana do jednostek samorządu terytorialnego miała na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wsparcie niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na:

  • zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi,
  • odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
  • kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką mogły ubiegać się gminy wynosiła 30 000,00 zł i mogła ona stanowić maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Spośród 173 wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie do realizacji wyłoniono 59 projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 498 649,19 zł.


Załącznik do Uchwały nr XXXVI/698/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 czerwca 2013 r. –  wykaz projektów, którym przyznano dotację

Centrum społeczno-kulturalno-sportowe w Barchlinie (gm. Przemęt)

Rozbudowa kompleksu altan oraz dobudowanie elementów malej architektury, takich jak krąg na ognisko z ławkami. W ramach projektu wyłożono ozdobną kostką fragment terenu przy altanach, a także wykonano obramowania klombów kwiatowych i studni ozdobnej.

Platforma widokowa na Yndzlu w Drawsku

Wybudowano platformę widokową w kształcie łodzi z ławkami, masztem i kołem sterowniczym nad rzeką Noteć. Forma architektoniczna nawiązuje bezpośrednio do kadłuba szkunera, podkreśla marynistyczny charakter miejsca. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności przystani, przy której mogą zatrzymywać się kajakarze.


Odwiedź nas na:

Copyright 2013 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl